Conny Björnehall

Event

Brief info

Ordförande E-Cycling Svenska Cykelförbundet, Ambassadör TREK, Digital Strateg, Styrelsemedlem IKSU. Med stor erfarenhet av event är Conny Björnehall rätt person för att ta uppdraget som ansvarig på event.

to top